Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Ανακαλείται επικίνδυνο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου από την ελληνική αγορά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΛΗΤΩ AE, που διαχειρίζεται τα «Βρεφικά Πολυκαταστήµατα ΛΗΤΩ» εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης προϊόντος µε την εµπορική ονοµασία Como, µάρκας «Chipolino» που αφορά σε παιδικό κάθισµα αυτοκινήτου.

Η ανάκληση αφορά σε 81 τεµάχια που έχουν διατεθεί µέσω των καταστηµάτων της εταιρείας ΛΗΤΩ ΑΕ κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2017 – ∆εκέµβριος 2018. Το προϊόν δεν διατίθεται πλέον µέσω των καταστηµάτων της εταιρείας ούτε µέσω της ιστοσελίδας αυτής.

Αυτό είναι το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου που ανακαλείται

Ο λόγος που ανακαλείται το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου

Αιτία της ανάκλησης του προϊόντος είναι διαπίστωση κατά τον έλεγχο του προϊόντος ελλιπούς ασφάλειας από την χαλάρωση των ιµάντων στερέωσης του παιδιού στο κάθισµα. ∆ιαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου µετακίνησης, µε αποτέλεσµα σε ενδεχόµενη σύγκρουση, το παιδί να κατευθυνθεί απότοµα προς τα εµπρός µε υψηλή πιθανότητα τραυµατισµού.

Αν και µέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος εντούτοις µε δεδοµένη τη διαπίστωση του ελέγχου η εταιρεία προχωρεί στην ανάκληση του προϊόντος προς αποφυγή κάθε ενδεχόµενου κινδύνου.

Τι πρέπει να κάνετε αν το έχετε αγοράσει

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µετά από σχετική επικοινωνία µε την εταιρεία ΛΗΤΩ ΑΕ καλεί τους καταναλωτές κατόχους του προϊόντος όπως επισκεφτούν το πλησιέστερο κατάστηµα ΛΗΤΩ προκειµένου να προβούν στην αντικατάσταση του προϊόντος. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν νέο προϊόν ίσης αξίας ή ενδεχοµένως και µεγαλύτερης εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά. Οι κάτοχοι του προϊόντος δεν είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν την απόδειξη αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ΛΗΤΩ ΑΕ 2105739294 (για κλήσεις από  σταθερό, κινητό ή διεθνείς κλήσεις µε χρέωση σύµφωνα µε τη τιµολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου), ή στην ιστοσελίδα www.letoshop.gr.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ