Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το επικίνδυνο καλλυντικό

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή, µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων».

Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.gr/ .

Αυτό είναι το καλλυντικό που ανακαλείται:

Προϊόν: Μάσκα για πεντικιούρ

Μάρκα: Strictly professional

Όνομα: Skin pedicure mask

Τύπος/αριθμός μοντέλου: SPB 0648

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch BJ 24, barcode 5033940008787

Μάσκα για πεντικιούρ που μαλακώνει το δέρμα, σε λευκό, πλαστικό περιέκτη 450 ml. Στην ετικέτα φέρει πληροφορίες στα Λιθουανικά.

Χημικός Κίνδυνος. Περιέχει το συντηρητικό methyldibromo glutaronitrile. Αυτό το συστατικό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, αλλεργική αντίδραση του δέρματος και ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Η κρέμα, επίσης, περιέχει isobutylparaben, όπως  αναφέρεται στη λίστα
των συστατικών επί της συσκευασίας. Αυτό το paraben έχει πιθανή δράση ενδοκρινική διαταραχής. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των Καλλυντικών.

Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και άλλα συνοδευτικά μέτρα.