Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη γνωστή θήκη για smartphone

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία µε την επωνυµία
«AMARLA RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ –
ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «AMARLA RETAIL A.E.», εισαγωγέας
των προϊόντων της µάρκας «Victoria’s Secret» στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα
Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα
ανάκλησης πλαστικών θηκών κινητών τηλεφώνων µάρκας IPHONE που περιέχουν υγρό και γκλίτερ, σε συνέχεια αντίστοιχου προγράµµατος ανάκλησης της παρασκευάστριας εταιρείας «MixBin Electronics LLC».

Η συγκεκριµένη ενέργεια ανάκλησης αφορά σε εκατόν δέκα έξι (116) θήκες κινητού
τηλεφώνου µε αριθµούς µοντέλων: 22981035, 23136828, 23142231, 23141657, 23244791,
23239365, 23186945, 23186946, 23273349, 23273348, 23305194, 23305192, 23305195,
23305191, 23305193 και 23314726.

Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, οι εν λόγω θήκες κινητών τηλεφώνων µπορεί εύκολα να σπάσουν. Σε αυτή την περίπτωση, το υγρό που περιέχουν µπορεί να χυθεί και αν έρθει σε επαφή µε το δέρµα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ερεθισµό ή χηµικό έγκαυµα.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το
συγκεκριµένο θέµα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενηµέρωσης των καταστηµάτων διάθεσης προς ενηµέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω προϊόντων, µέσω τοποθέτησης σχετικής
προειδοποιητικής πινακίδας στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, ώστε να προσέλθουν στα
2 κατωτέρω αναφερόµενα κατά τόπο καταστήµατα των Εξουσιοδοτηµένων Συνεργατών της
«AMARLA RETAIL A.E.» στην Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες επιστροφής της
αξίας του προϊόντος σε χρήµατα.

Τα καταστήµατα στα οποία µπορούν να προσέρχονται οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες των συγκεκριµένων προϊόντων είναι τα εξής:

(α) κατάστηµα «Victoria’sSecret» στο εµπορικό κέντρο Golden Hall, Λεωφόρος Κηφισίας 37A, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23,

(β)κατάστηµα «Victoria’s Secret» στο εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, 11ο
χλµ. οδού Θεσ/νίκης – Μουδανιών, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01,

(γ) κατάστηµα «Victoria’s Secret» στη Μύκονο, Ματθαίου Ανδρονίκου 13, συνοικία Ματογιάννι και

(δ) καταστήµατα «Victoria’s Secret» στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται
όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Λειτουργίας Καταστηµάτων (Store Operations) στο
τηλέφωνο 2141008899 από 09.00 – 17.00 καθηµερινά ή να επισκεφθούν το πλησιέστερο
κατάστηµα.