Γενική Γρ. Βιομηχανίας: Αυτό είναι το επικίνδυνο παιδικό προϊόν που ανακαλείται από την αγορά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι, µέσω του συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, οι αρµόδιες Αρχές της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας έκριναν ως µη ασφαλή µάρσιπο για βρέφη της εταιρείας LIONELO µοντέλο ISA (ΕΑΝ 5902581654502).

Αυτό είναι το επικίνδυνο παιδικό προϊόν που ανακαλείται

Το προϊόν αυτό παρουσιάζει κίνδυνο πνιγµού από πιθανή κατάποση ενός πλαστικού
αυτοκόλλητου, το οποίο αποσπάται εύκολα, καθώς και κίνδυνο τραυµατισµού από πιθανή πτώση του βρέφους λόγω της ύπαρξης µεγάλων ανοιγµάτων στην περιοχή των ποδιών.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Το προϊόν είχε διανεµηθεί στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2018 σε ποσότητα 6 τεµαχίων και σήµερα δεν υπάρχουν αποθέµατα στα σηµεία πώλησης.

Σταματήστε να τον χρησιμοποιείτε

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνιστά στους καταναλωτές, που έχουν τον εν λόγω µάρσιπο στην κατοχή τους, να πάψουν άµεσα να τον χρησιµοποιούν και να τον επιστρέψουν στο κατάστηµα πώλησης, προκειµένου να τους επιστραφεί το αντίτιµο αγοράς.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ