Γονείς προσοχή! Μείνετε μακριά από αυτά τα μη ασφαλή προϊόντα για μικρούς και μεγάλους

Σας παρουσιάζουμε τη νεώτερη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα,  για την εβδομάδα 17-23/04/2017 (GRAS-RAPEX – Report 16). Πρόκειται για 44 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Τα 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

– Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
– Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
– Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
– Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
– Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Μουσικό παιχνίδι που στερεώνεται σε παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Shengfa Toys, μοντέλο CGD-2017-01-13-0006, με κωδικό X000N691MR και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.


Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας ROBA, μοντέλο LEO, Ref. 6291SKN740462, με γραμμοκώδικα 4005317233963 και με χώρα κατασκευής την Γερμανία.

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του κρεβατιού και μη συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.


Σετ αμφίεσης πειρατή, μάρκας PARTY FIESTA, μοντέλο Ref. 103690, JAP424B, με γραμμοκώδικα 1036900010008 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.


Βρεφικές κουδουνίστρες, μάρκας HABA, μοντέλα ref. 300905 και ref. 301717, με γραμμοκώδικα 4010168215327 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά παιδιά.


Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας iove mate, μοντέλο ZL2010202824484, με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των ματιών και της μύτης που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy