«Η Σεισμολογία στο Σχολείο»: Το πολύτιμο μάθημα που πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα ελληνικά σχολεία

Σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμοργή το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Σεισμολογία στο Σχολείο» σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Γνωρίστε το πρόγραμμα «Η Σεισμολογία στο Σχολείο»

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας έναντι του σεισμικού φαινομένου, μέσω της κατανόησης των εννοιών, ώστε τα μέτρα προστασίας να έχουν πραγματικά πρακτική εφαρμογή στο πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος σε 25 σχολεία του Δ. Ηρακλείου θα εγκατασταθούν σεισμολογικά όργανα για τη ενίσχυση επιχειρησιακών δράσεων πολιτικής προστασίας, οι μαθητές θα έρθουν γνωρίσουν τις σεισμολογικές έννοιες και θα καταρτιστούν εξειδικευμένα σχέδια αντισεισμικής των σχολείων.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης συνδέοντας τη θεματολογία της σεισμολογίας και των σεισμών με την εκμάθηση βασικών επιστημονικών εννοιών στα πλαίσια των μαθημάτων της Φυσικής, της Γεωγραφίας – Γεωλογίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Ιστορίας ή και της Ψυχολογίας. Οι μαθητές μπορεί να συμμετέχουν στην κατανόηση λειτουργίας των σεισμογραφικών οργάνων, στην εκτέλεση πρακτικών πειραμάτων και κατασκευών προς την κατεύθυνση κατανόησης της διαδικασίας γένεσης των σεισμών και διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, στην κατανόηση των ζημιών σε κατασκευές κλπ.

Γιατί το πρόγραμμα αυτό αξίζει να εφαρμοστεί σε όλα τα ελληνικά σχολεία

Δεδομένου ότι ο σεισμός μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε και να επηρεάσει ευρύτερες περιοχές, οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν εκείνες τις ομάδες που μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των επιπτώσεων. Και τούτο διότι οι μεν μαθητές έχουν την ικανότητα της ευκολότερης αφομοίωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων οδηγιών τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό γιατί διαχειρίζεται για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Πώς μπορείτε να το φέρετε και στο δικό σας σχολείο

Καλέστε τον Δρ. Ιωάννη Καλογερά στο 210-3490172 ή στείλτε email στο seismo_edu@noa.gr