«Μαθησιακές Ευκολίες»: Ένα πολύτιμο βοήθημα για τη μάθηση των παιδιών από τον ειδικό παιδαγωγό Φ. Παπαναστασίου

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό πρόβλημα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα και έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών. Το βιβλίο «Μαθησιακές Ευκολίες» του Ειδικού Παιδαγωγού Φώτη Παπαναστασίου, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών και τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης και παρέμβασης.

Οι θεωρίες, οι όροι και οι ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών παρουσιάζονται στο βιβλίο με γλώσσα απλή και εύληπτη. Ακολουθούν σαφείς οδηγίες για την υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες σε διάφορα πλαίσια (στο σχολείο, στο σπίτι), καθώς και μια περιγραφή των εργαλείων ανίχνευσης των μαθησια­κών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καλύπτουν οι ασκήσεις παρέμβασης και υποστήριξης, οι οποίες παρουσιάζονται με αύξοντα βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας και χωρίζονται σε 6 κατηγορίες (οπτικής αντίληψης, ακουστικής αντίληψης, μνήμης, φωνολογικής ενημερότητας, γραπτού & αφηγηματικού λόγου, αναγνωστικής ευχέρειας & κατανόησης).

Η παρουσίαση του βιβλίου «Μαθησιακές Ευκολίες» από τις εκδόσεις Πεδίο, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 19:00 στο Aegean College. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

• Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Πέτρος Κουσουλός. Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος έκδοσης ereportaz.gr

Aegean College
Πανεπιστημίου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 3211228