Νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη και αξία του μητρικού θηλασμού

Με αφορμή την εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στο μητρικό θηλασμό (1-7 Νοεμβρίου) θα θίξουμε κάποια πράγματα που αφορούν την αξία του στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού, αλλά θα δούμε και τις δέκα προϋποθέσεις που έχει ορίσει η UNICEF και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
για να θεωρηθεί ένα Νοσοκομείο «Φιλικό προς τα Βρέφη».

Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη

1. Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το θηλασμό και τακτική ενημέρωση του προσωπικού υγείας
2. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού υγείας στις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
3. Πληροφόρηση όλων των εγκύων για τα οφέλη και το χειρισμό του θηλασμού.
4. Παροχή βοήθειας προς τις μητέρες για να ξεκινήσουν το θηλασμό μισή ώρα μετά τη γέννηση.
5. Επίδειξη στις μητέρες για το πώς να θηλάζουν και πώς να διατηρηθεί η διατροφή των βρεφών με μητρικό γάλα ακόμη κι αν θα έπρεπε να αποχωρισθούν τη μητέρα τους.
6. Να μη δίνεται στα νεογέννητα καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό γάλα, εκτός κι αν επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά για ιατρικούς λόγους.
7. Διευκόλυνση της πρακτικής “rooming in”, δηλαδή να επιτρέπεται να παραμένει η μητέρα μαζί με το μωρό της 24 ώρες την ημέρα.
8. Ενθάρρυνση του θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά.
9. Όχι πιπίλες ή άλλα αντικείμενα για το στόμα όταν το μωρό θηλάζει.
10. Ενδυνάμωση και δημιουργία ομάδων υποστήριξης του θηλασμού στις οποίες θα απευθύνονται οι μητέρες όταν φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική.

Τα πλεονεκτήματα του Μητρικού Θηλασμού

Μ ειωμένη πιθανότητα καρκίνου του μαστού και του ενδομητρίου
Η θηλάζουσα μητέρα προστατεύεται από την οστεοπόρωση
Τ ο υποκατάστατο γάλακτος είναι νεκρή τροφή, η βιομηχανική επεξεργασία καταστρέφει τα ζωντανά κύτταρα και τα αντισώματά του
Ρ ωμαλέα παιδιά και έφηβοι για το μελλοντικό κόσμο μας
Ι διαίτερα εύπεπτο, το μητρικό γάλα χωνεύεται από το μωρό σε 2-3 ώρες
Κ αρκίνος – ελάττωση συχνότητάς του στα παιδιά που έχουν θηλάσει
Ο θηλασμός ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του βρέφους σε τροφή και υγρά
Σ ημαντικά λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές

Θ ερμοκρασία τροφής πάντα σωστή και σταθερή
Η καλύτερη αρχή για τη ζωή ενός παιδιού και αναφαίρετο δικαίωμα
Λ ιγότερες πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια του θηλασμού
Α ντισώματα, ανοσοποίηση ενάντια στις κυριότερες λοιμώδεις νόσους
Σ υναισθηματικό δέσιμο Μητέρας – Παιδιού
Μ ειώνει τις πιθανότητες αλλεργιών όπως άσθμα και έκζεμα
Ο ικονομικό, δεν κοστίζει στην οικογένεια και στο κράτος
Σ ημαντική αύξηση του δείκτη νοημοσύνης