Παίζω και μαθαίνω τα χαρτονομίσματα!

Τα παιδιά αγγίζοντας με τα δάκτυλα θα μάθουν για τα χαρτονομίσματα με ένα βιωματικό τρόπο. Ας πάρουμε ένα μεγεθυντικό φακό να εξετάσουμε τα χαρτονομίσματα λέξη προς λέξη!

Ζητήστε από τα παιδιά να κοιτάξουν ένα χαρτονόμισμα για 1-2 λεπτά και να σας το περιγράψουν, απαντώντας σε ερωτήσεις:

  • Τι χρώμα έχει το….;
  • Τι υδατογραφία υπάρχει σε κάθε πλευρά;
  • Πως καταλαβαίνω ότι είναι γνήσιο;
  • Έχει ολόγραμμα;
  • Αναζητώ την ιριδίζουσα λωρίδα, την ταινία ασφαλείας, το ημιτελές σχέδιο.
  • Ψηλαφώ την ανάγλυφη εκτύπωση.

Ένα ωραίο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα χαρτονομίσματα.

Καλή διασκέδαση!