Προσφορά εξετάσεων για τη δυσκοιλιότητα από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών (έως 31.7)

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων για τη δυσκοιλιότητα σε ειδική, μειωμένη τιμή, καθώς η συγκεκριμένη πολυπαραγοντική πάθηση παρεμβαίνει σημαντικά στη ζωή του παιδιού και συχνά “δυναστεύει” την καθημερινότητα του ιδίου και της οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα, το πακέτο ελέγχου περιλαμβάνει:

• Παιδοχειρουργική κλινική εκτίμηση, Παιδογαστρεντερολογική κλινική εκτίμηση και Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας στην ειδική, μειωμένη τιμή των 95 ευρώ.

Η δυσκοιλιότητα υποκρύπτει διαταραχές που σχετίζονται: με το είδος, ή/και την επεξεργασία της προσλαμβανόμενης τροφής, με την καθυστέρηση στην προώθηση του εντερικού περιεχομένου, με τη λειτουργική ανεπάρκεια του ορθού και σπανιότερα με ανατομικές ανωμαλίες του ορθοπρωκτικού σωλήνα.

• Μανομετρία ορθού στην ειδική, μειωμένη τιμή των 120 ευρώ σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη.

Η μανομετρία του ορθού είναι η παρακλινική εξέταση επιλογής στη διερεύνηση της λειτουργίας του ορθοπρωκτικού σωλήνα. Δίνει αξιόπιστες μετρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό της χρόνιας δυσκοιλιότητας με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, μέσα από μετρήσιμα – αντικειμενικά μεγέθη βοηθά στο σχεδιασμό της θεραπείας και στην αξιολόγηση της θεραπευτικής προσέγγισης.

Για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέχρι τις 31 Ιουλίου με το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, καλώντας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 22:00 στα τηλ: 210 6862397-339.