Προσοχή! Η Γενική Γρ. Βιομηχανίας ανακαλεί γνωστό βρεφικό αξεσουάρ λόγω κινδύνου πνιγμού

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το κάτωθι βρεφικό αξεσουάρ καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

Ειδικότερα, ανακαλούνται τα κρεμαστράκια πιπίλας  Les rêves d’Anaïs, Trixie. Πρόκειται για κρεµαστράκια πιπίλας από ύφασµα µε διάφορα σχέδια και ένα µεταλλικό κλιπ. Πωλούνται χωρίς συσκευασία, µε µια χάρτινη ετικέτα.

Η υφασµάτινη λωρίδα είναι πολύ µακριά και θα µπορούσε να τυλιχτεί γύρω από το λαιµό του παιδιού, προκαλώντας στραγγαλισµό. Το κλιπµπορεί να σπάσει εύκολα, δηµιουργώντας µικρά κοµµάτια. Ένα µικρό παιδί µπορεί να τα βάλει στο στόµα του και να πνιγεί. Επιπλέον, υπάρχει ένα κενό κοντά στο κλιπ, όπου θα µπορούσαν να παγιδευτούν τα δάκτυλα του παιδιού.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:05-073 Models: owl, clouds, diabolo, flock, balloon,pebble, cats, squares,freckles, crocodiles, …

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 5420047050731

Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία

Κίνδυνος: Πνιγµός, Εγκλωβισµός, Στραγγαλισµός

Το προϊόν ενδέχεται να έχει διατεθεί και στην Ελλάδα µέσω διαδικτυακών πωλήσεων. Η Γ.Γ. Βιοµηχανίας
συνιστά στους καταναλωτές, που το έχουν στην κατοχή τους, να πάψουν να το χρησιµοποιούν.