Τα ξένα πανεπιστήμια θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας;

ξένα πανεπιστήμια

Τι απαντάει το Υπουργείο Παιδείας; 

Η συζήτηση σχετικά με τον ρόλο που θα έχουν τα ξένα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τις τυχόν επιπτώσεις τους στα δημόσια πανεπιστήμια αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα για την εκπαίδευση στη χώρα. Ενώ ορισμένοι ίσως ανησυχούν για τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού από ξένα πανεπιστήμια, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνει ότι η παρουσία τους μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Αναλυτικά:

Μήπως τα ξένα πανεπιστήμια οδηγήσουν σε υποβάθμιση τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας;

Απάντηση: Αντιθέτως, τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας μόνο να κερδίσουν μπορούν. Το «επιχείρημα», ότι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα μπορεί μεν να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, σε σημαντική ανάσχεση του ρεύματος εξόδου Ελλήνων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να καταστήσει την Ελλάδα διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό αλλά θα υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας δεν ευσταθεί και δεν έχει συμβεί σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου.

Παντού η συνύπαρξη δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων ωφελεί και τα δημόσια και αμβλύνει σημαντικά τις ανισότητες και ενισχύει τον ανταγωνισμό. Σε πολλές χώρες άλλωστε η ίδρυση ή η περαιτέρω ανάπτυξη μη κρατικών πανεπιστημίων συνετέλεσε σημαντικά στην αύξηση τόσο της πρόσβασης των παιδιών των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών στην ανώτατη εκπαίδευση όσο και της κοινωνικής κινητικότητας.

Διαβάστε επίσης:

«Eλεύθερο Πανεπιστήμιο»: 19 ερωτήσεις + απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

ΑΕΙ: Αλλαγές στον τρόπο εκλογής των πρυτάνεων – Πώς θα γίνεται;

Το ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι από τα κορυφαία στο είδος του (παγκοσμίως)