Τι πρέπει να κάνετε για να ενταχθεί το σχολείο σας στο Δίκτυο της UNESCO

Η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα σχολεία της χώρας τα καλεί να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να ενταχθούν στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO.

Τι είναι το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO

Αποτελεί ένα παγκόσμιο Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία μέλη του Δικτύου δεσμεύονται να προωθήσουν μέσα από τη λειτουργία τους τις προτεραιότητες του διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ένα σχολείο που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο έχει ως έργο να προωθήσει τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της UNESCO και στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής προόδου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας υλοποιώντας την σχολική ολιστική προσέγγιση (whole school approach).

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει στη διδασκαλία (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε βαθμίδας), εκπονεί προγράμματα, διοργανώνει δράσεις και αναπτύσσει συνεργασίες στα ακόλουθα θεματικά πεδία

– Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αειφόρος Τρόπος Διαβίωσης

– Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και Πολιτισμός της Ειρήνης

– Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτισμική Κληρονομιά.

Πώς μπορεί να ενταχθεί το δικό σας σχολείο

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2020- 2021, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο συνημμένο «Κανονισμό Λειτουργίας» και λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μέλους που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.

Προτεινόμενα θέματα για το τρέχον σχολικό έτος για τα σχολεία του ελληνικού δικτύου:

– Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

– Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά: οι εγγραφές της Ελλάδας στον κατάλογο της UNESCO.

– Εθνικά Γεωπάρκα και οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ASPnet (1)