Παρακολουθήστε την ανάπτυξη του παιδιού σας

H εφαρμογή «Ανάπτυξη» επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο, τα τρία βασικά μεγέθη ανάπτυξης του παιδιού ήτοι ύψος, βάρος, περίμετρο κεφαλής. Η εν λόγω πρωτοποριακή εφαρμογή βασίζεται στις καμπύλες σωματομετρικής ανάπτυξης καθώς και στα αναγραφόμενα για την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού που υπάρχουν στην τρέχουσα έκδοση του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για να κάνετε χρήση της εφαρμογής καταχωρείτε αρχικά το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλλο του παιδιού και στην συνέχεια τις μετρήσεις ύψους, βάρους και περιμέτρου κεφαλής και την ημερομηνία των μετρήσεων αυτών. Η εφαρμογή εν συνεχεία υπολογίζει άμεσα την τρέχουσα ηλικία του παιδιού, την εκατοστιαία θέση (ποσοστό παιδιών αντίστοιχης ηλικίας που έχουν το ίδιο ή μικρότερο μέγεθος) του παιδιού σας στην αντίστοιχη καμπύλη ανάπτυξης. Τοποθετεί τις μετρήσεις στην αντίστοιχη γραφική παράσταση και σας δείχνει την καμπύλη ανάπτυξης του παιδιού σας. Παραλληλα, σας παρουσιάζει στην γραφική παράσταση καμπύλες σύγκρισης με ποσοστά παιδιών ανά καμπύλη. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε μέσω γραφημάτων τις παραμέτρους ανάπτυξης του παιδιού σας άμεσα και κατανοητά και να τις συγκρίνετε με τα φυσιολογικά μεγέθη και τους μέσους όρους των παιδιών της ηλικίας του.

Η εφαρμογή επιτρέπει την εισαγωγή έως 5 παιδιών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους έως τα 18 τους έτη. Στην «Ανάπτυξη» οι γονείς θα βρουν ακόμη σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού καθώς επίσης και τα αναπτυξιακά ορόσημα που αυτό θα πρέπει να έχει κατακτήσει σε διάφορες ηλικιακές φάσεις. Η εφαρμογή σας προσφέρει ενημέρωση και ευκολία σ’ έναν πολύ ευαίσθητο τομέα για όλους τους γονείς!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο http://www.anadelta.gr/anaptyxi