3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα»

Για μία ακόμα χρονιά διοργανώνεται ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα την καινοτομία και την τέχνη στην εκπαίδευση.

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και η Σχολή Μωραΐτη συνδιοργανώνουν στις 20-22 Απριλίου 2018 στην Αθήνα το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα».

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται και φέτος καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. Η φετινή θεματική των εργαστηρίων θα αφορά στην «Τέχνη και τη δημιουργικότητα».

Η ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα», παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου 2018.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:
α. Προφορικές ανακοινώσεις
β. Θεματικά Συμπόσια
γ. Εργαστήρια
δ. Αναρτημένες ανακοινώσεις, Posters (και εξ αποστάσεως)

Θεματικές ενότητες:
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
1. Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
2. Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
3. Διαπολιτισμική Προσέγγιση
4. Ειδική αγωγή
5. Εκπαίδευση Ενηλίκων
6. Εκπαιδευτική Πολιτική
7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
8. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων
9. Εκπαίδευση και Λογοτεχνία
10. Εκπαιδευτική Έρευνα
11. Επικοινωνία στην Εκπαίδευση
12. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
13. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
14. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
15. Μουσειοπαιδαγωγική
16. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
17. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
18. Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση

Οι εισηγητές μπορούν να προτείνουν και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών επιστημονικών αξόνων του Συνεδρίου.

Υποβολή περίληψης
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με εργαστήριο θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://ekedisyconference.weebly.com/ έως τις 10 Μαρτίου 2018.

Ημερομηνίες
Υποβολή περιλήψεων: 10 Μαρτίου 2018
Διεξαγωγή συνεδρίου: 20-22 Απριλίου 2018

Κόστος εγγραφής

Συμμετοχή με ανακοίνωση: 40 ευρώ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης). Σε περίπτωση συμμετοχής άνω του ενός συνέδρου ανά ανακοίνωση, ο κάθε σύνεδρος εγγράφεται ξεχωριστά.
Παρακολούθηση συνεδρίου: 20 ευρώ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης).
Παρακολούθηση συνεδρίου -Προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές: 10 ευρώ (περιλαμβάνει ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης).
Εγγραφή σε εργαστήρια (μπορούν να επιλεγούν δύο συνολικά): Δωρεάν
Για τα Μέλη του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου το κόστος θα είναι για την παρακολούθηση του Συνεδρίου 10 ευρώ και για συμμετοχή με ανακοίνωση 30 ευρώ.

Η καταβολή του χρηματικού ποσού από όλους τους εισηγητές κάθε ανακοίνωσης για την εγγραφή τους στο Συνέδριο είναι απαραίτητη προκειμένου τα ονόματά τους να καταχωρηθούν στο πρόγραμμα και στον τόμο των περιλήψεων. Μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα θα δίνονται οδηγίες για την καταβολή του ποσού.

Επικοινωνία – πληροφορίες
Γραμματεία συνεδρίου: Θάνος Φουργκατσιώτης, Μαρία Αποστολοπούλου, Εύη Καβαλλάρη
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ekedisyconference@gmail.com

Το infokids.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου

Τόπος διεξαγωγής
Σχολή Μωραϊτη

Αλ. Παπαναστασίου, Ψυχικό 154 52
Τηλέφωνο: 21 0679 5000