Ανακαλείται από την αγορά κασετίνα γιατί έχει επικίνδυνες χημικές ουσίες

Για την ανάκληση από την ευρωπαϊκή αγορά κασετίνας γιατί έχει επικίνδυνες χημικές ουσίες  ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτή είναι η κασετίνα που ανακαλείται

Εμπορικό σήμα: Republic

Ονομασία: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο

γραμμωτός κώδικας: 5703273235906

Αριθμός παρτίδας: Άγνωστο

Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης: ΆΓΝΩΣΤΟ

Το δέρμα του προϊόντος περιέχει χρώμιο VI (μετρούμενη τιμή έως:6,9 mg/kg).Το χρώμιο (VI) μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.

Ανάκληση του προϊόντος από τελικούς χρήστες. Απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και τυχόν συνοδευτικά μέτρα

Το προϊόν πωλήθηκε επίσης μέσω διαδικτύου.

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Δανία

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ