Ανακαλείται ηλεκτρική συσκευή που διώχνει τα κουνούπια – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Για την ανάκληση ηλεκτρικής συσκευής εξολόθρευσης εντόμων και κουνουπιών ενημερωθήκαμε από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτή είναι η συσκευή που ανακαλείται

Είδος κινδύνου  Ηλεκτροπληξία
Κοινοποιούσα χώρα Κάτω Χώρες
Η ηλεκτρική μόνωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ανεπαρκής. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα μπορούσε να αγγίξει κάποιο σημείο και να υποστεί ηλεκτροπληξία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση ούτε με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60335.
Εμπορικό σήμα
Grundig
Ονομασία
Electronic LED insect killer
Τύπος/αριθμός μοντέλου
ZD-20W/3
Αριθμός παρτίδας
2067353
2067375
2069477,
2069478,
2069503,
2077939 – 2077958
2077965,
2077966,
2077967
2084350 – 2084353
Γραμμωτός κώδικας
8711252078755
8711292119326