Ανακαλούνται παρτίδες γνωστού φαρμάκου

Η φαρμακευτική εταιρεία Elpen ενημερώνει ότι ανακαλεί εθελοντικά ορισμένες παρτίδες του αντιυπερτασικού φαρμάκου Lucidel (irbesartan) και Lucidel Plus (irbesartan+hydrochorothiazide), καθώς διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένη πρόσμιξη της δραστικής ουσίας υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.

Αυτές οι παρτίδες φαρμάκου ανακαλούνται

Η εταιρεία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι η παρουσία της πρόσμειξης εκτός προδιαγραφών αφορά μόνο τις παρτίδες Irbesartan που χρησιμοποιήθηκαν στις παρτίδες τελικών προϊόντων.
Οι φαρμακοποιοί καλούνται να ελέγξουν το απόθεμά τους.