Αυτές είναι οι 10 κατηγορίες εργαζόμενων γονέων που μπορούν να βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2019

Δέκα κατηγορίες γονέων ασφαλισµένων στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη ή µειωµένη σύνταξη εντός του 2019. Πρόκειται για περίπου 30.000 ασφαλισµένους -κυρίως µητέρες ανηλίκων αλλά και άνδρες πατέρες στο ∆ηµόσιο– οι οποίοι συµπληρώνουν τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται ανά πρώην Ταµείο για τους γονείς.

«Το 2019 υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ασφαλισµένων από το σύνολο των φορέων ασφάλισης που µπορούν να αποχωρήσουν µε το καθεστώς των γονέων ανηλίκων» παρατηρεί ο δικηγόρος ∆ιονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Ο ίδιος εξηγεί πως πρόκειται κυρίως για εργαζόµενους που έχουν προλάβει να κατοχυρώσουν σχετικό δικαίωµα έως 31/12/2012, όπως επίσης περιπτώσεις ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ που µπορούν να αξιοποιήσουν νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Το «Εθνος – Συντάξεις και Ασφάλιση» ετοίµασε µε τη βοήθεια του κ. Ρίζου έναν πλήρη οδηγό για όλες τις κατηγορίες ασφαλισµένων που θα βρουν ανοιχτή πόρτα στη σύνταξη εντός του 2019.

Γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο, Ταμεία, ΔΕΚΟ και Τράπεζες

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου και οι µητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισµένοι στα Ταµεία των ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν κατοχυρωµένο δικαίωµα συνταξιοδότησης και επιθυµούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα µε το έτος θεµελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 θα πρέπει να είχαν συµπληρώσει την 25ετία µέχρι τις 31/12/2012. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει τα αντίστοιχα όρια ηλικίας πριν από τη 18η Αυγούστου του 2015. Οσοι είχαν συµπληρωµένες και τις δύο αυτές προϋποθέσεις µπορούν κανονικά να συνταξιοδοτηθούν. Οσοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας µετά τις 19/8/2015 εντάσσονται σε νέο όριο ηλικίας το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξηµένο και πλησιάζει το γενικό όριο ηλικίας των 62 ετών.

Στις κατηγορίες που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2019 µε τις προϋποθέσεις της 25ετίας και της ανηλικότητας ανήκουν:

  • Μητέρες δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συµπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία µαζί µε ανηλικότητα τέκνου και είχαν µέχρι 18/8/2015 συµπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας.
  • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και µόνο µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συµπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία και µαζί ανηλικότητα τέκνου και είχαν µέχρι 18/8/2015 συµπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας.
  • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και µόνο µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συµπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και είχαν µέχρι 18/8/2015 συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

Τρίτεκνοι και άνω (Δημόσιο, Ταμείο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες)

 • Οι γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και οι µητέρες και οι χήροι πατέρες τρίτεκνοι και άνω ασφαλισµένοι στα Ταµεία των ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν κατοχυρωµένο δικαίωµα συνταξιοδότησης µε το καθεστώς της τριτεκνίας θα πρέπει να είχαν συµπληρώσει 20 έτη στην ασφάλιση µέχρι τις 31/12/2012 και έτσι να έχουν κατοχυρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το εν λόγω όριο ηλικίας πριν από τη 18η Αυγούστου του 2015. Οσοι είχαν συµπληρωµένες και τις δυο αυτές προϋποθέσεις µπορούν κανονικά να συνταξιοδοτηθούν µέσα στο 2019. Οσοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας µετά τις 19/8/2015 εντάσσονται και αυτοί όπως και οι γονείς ανηλίκων σε νέο όριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξηµένο. Στις κατηγορίες που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2019 µε τις προϋποθέσεις της 25ετίας και της ανηλικότητας ανήκουν:
 • Τρίτεκνες και άνω µητέρες δηµόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συµπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία µπορούν άµεσα να συνταξιοδοτηθούν άνευ ορίου ηλικίας.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συµπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και είχαν συµπληρώσει µέχρι 18/8/2015 το 52ο έτος της ηλικίας.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δηµόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες µητέρες υπάλληλοι ∆ΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συµπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία και είχαν συµπληρώσει µέχρι 18/8/2015 το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Παραδείγµατα

Μητέρα ανηλίκου δηµοτική υπάλληλος µε 25ετία το 2010 που συµπλήρωσε το 50ό έτος της ηλικίας της το 2014 µπορεί άµεσα εντός του 2019 να αποχωρήσει.

Τρίτεκνος δηµόσιος υπάλληλος που είχε θεµελιώσει δικαίωµα µε 20ετία το 2011 για τα 52 και συµπλήρωσε τα 52 τον 2/2015 µπορεί άµεσα εντός του 2019 να αποχωρήσει.

Πατέρας ανηλίκου δηµόσιος υπάλληλος που είχε θεµελιώσει δικαίωµα µε 25ετία το 2012 και συµπλήρωσε το 2014 τα 55 µπορεί άµεσα να βγει σε σύνταξη.

Ασφαλισµένη στο ΤΑΠ – ΟΤΕ µητέρα που είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 τα απαιτούµενα 25 έτη για να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη στα 50, πλην όµως γίνεται 50 µέσα στο 2016, θα µπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 56 και 9 που δεν τα έχει ακόµη συµπληρώσει.

Πατέρας ανηλίκου δηµόσιος υπάλληλος που είχε θεµελιώσει δικαίωµα µε 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011 συµπληρώνει τα 52 το 2018. Ο συγκεκριµένος δεν µπορεί άµεσα να βγει στη σύνταξη. Θα µπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών.

ΙΚΑ και ταμεία, ΔΕΚΟ, Τράπεζες (5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί)

Οι µητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων που είναι ασφαλισµένοι στο πρώην ΙΚΑ και στα Ταµεία των ∆ΕΚΟ – Τραπεζών και είχαν κατοχυρωµένο δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 5.500 ηµέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε βάση το όριο ηλικίας που κατοχύρωσαν και αν αυτό το όριο το έχουν ήδη συµπληρώσει. Ετσι για να συνταξιοδοτηθούν το 2019 θα πρέπει οπωσδήποτε πριν από τη 18η Αυγούστου του 2015 να έχει συµπληρωθεί αναλόγως το 50ό ή 52ο ή 55ο έτος της ηλικίας. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:

 • Μητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ και σε Ταµεία ∆ΕΚΟ – Τραπεζών αλλά και στο Ταµείο Νοµικών που είχαν συµπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ηµέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για µειωµένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.
 • Μητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ και σε Ταµεία ∆ΕΚΟ – Τραπεζών αλλά και στο Ταµείο Νοµικών που είχαν συµπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 ηµέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για µειωµένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.
 • Μητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ και σε Ταµεία ∆ΕΚΟ – Τραπεζών αλλά και στο Ταµείο Νοµικών που είχαν συµπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 ηµέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για µειωµένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.

Οι εν λόγω κατηγορίες ασφαλισµένων θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το σχετικό όριο ηλικίας πριν την αύξηση που έφερε ο ν. 4336/2015 τον Αύγουστο του 2015 καθώς έκτοτε η προσαύξηση είναι απότοµη.

Παραδείγµατα

Ασφαλισµένη στο ΙΚΑ µητέρα είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 τα απαιτούµενα 5.500 ένσηµα να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη στα 55. Εγινε 55 το 2014 κι εποµένως µπορεί άµεσα να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισµένη στον ΟΑΠ – ∆ΕΗ µητέρα είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 τα απαιτούµενα 5.500 ένσηµα να αποχωρήσει µε µειωµένη σύνταξη στα 50 µε µειωµένη. Συµπλήρωσε τα 50 το 2012. Ετσι µπορεί άµεσα να αποχωρήσει µε µειωµένη σύνταξη. Με πλήρη θα µπορεί στα 59 κι 6 µήνες.

Ασφαλισµένη στο ΤΑΠ – ΟΤΕ µητέρα είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 τα απαιτούµενα 5.500 ένσηµα για να αποχωρήσει µε πλήρη σύνταξη στα 57, πλην όµως γίνεται 57 ετών τον Νοέµβριο του 2016. Η συγκεκριµένη υπάλληλος θα µπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 59 και 6 µήνες. Μειωµένη µπορεί να λάβει άµεσα.

Σηµαντική παρατήρηση: Η µείωση στη σύνταξη πλέον υπολογίζεται µόνο στην Εθνική Σύνταξη. Ετσι ακόµη και στις περιπτώσεις που κάποια µητέρα αποχωρήσει µε τη µεγαλύτερη µείωση (30%), το µέγιστο ποσό στο οποίο θα µειωθεί η σύνταξή της είναι 115,2 € (30% επί της εθνικής σύνταξης). Το ποσό της ανταποδοτικής θα χορηγηθεί πλήρες. Η εν λόγω αλλαγή καθιστά εξαιρετικά επωφελή την προοπτική της εξόδου σε µειωµένη σύνταξη, καθώς έχουµε µια ανώτατη περικοπή της τάξης των 115,2€ µε την πλήρη σύνταξη να απέχει αρκετά χρόνια.

Ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ

Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που ρυθμίζει τα ζητήµατα της διαδοχικής ασφάλισης «άνοιξε» ο δρόµος για χιλιάδες γυναίκες ασφαλισµένες στον ΟΑΕΕ και τα ταµεία των εµποροβιοτεχνών, των επαγγελµατιών και των αυτοκινητιστών αλλά και των γιατρών και µηχανικών που είναι ασφαλισµένες στο ΕΤΑΑ ώστε να συνταξιοδοτηθούν αρκετά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας κάνοντας χρήση της ειδικής διάταξης του ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση των µητέρων.

Το εν λόγω δικαίωµα αφορά τις παλιές ασφαλισµένες πριν από τις 31/12/1992 και µπορεί να αξιοποιηθεί από µητέρες ασφαλισµένες στα Ταµεία:

ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ
ΟΑΕΕ – ΤΣΑ
ΟΑΕΕ – ΤΑΕ
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε
ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ

Οι συγκεκριµένες ασφαλισµένες θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία ενηλικίωσης του τέκνου τους η οποία και δεν µπορεί να είναι µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 να έχουν συµπληρώσει συνολικά 5.500 ηµέρες ασφάλισης ή 18,4 έτη ασφάλισης. Ετσι θα πρέπει ανεξαρτήτως του Ταµείου που ήταν ασφαλισµένες εκείνη τη στιγµή να συνυπάρχει η ανηλικότητα του τέκνου και ο χρόνος ασφάλισης των 5.500 ηµερών ή 18,4 ετών. Για τις µητέρες που η ενηλικίωση του τέκνου επήλθε µετά την 1η Ιανουαρίου 2011 µπορεί για τη συµπλήρωση του χρόνου των 5.500 ηµερών να γίνει χρήση των πλασµατικών ετών του ν. 3996/2011 (σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούµενη ανεργία κ.λπ.).

Η διαδικασία

Για να γίνει χρήση του εν λόγω δικαιώµατος από κάποια ασφαλισµένη θα πρέπει να καταστεί τελευταίος φορέας ασφάλισης και αρµόδιος για την απονοµή της σύνταξης το πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή αλλιώς ο κλάδος µισθωτών του ΕΦΚΑ στον οποίο ισχύουν συνταξιοδοτικά οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Για να συντελεστεί αυτή η διαδικασία µπορεί να γίνει χρήση δύο επιλογών.

Συγκεκριµένα:

Να συµπληρώνονται συνολικά 1.500 ηµέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ των οποίων οι 500 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.

Να συµπληρώνονται συνολικά 1.000 ηµέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.

Είναι εµφανές λοιπόν ότι οι εν λόγω ασφαλισµένες χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσουν είτε για πρώτη φορά είτε ξανά ασφαλιστικό δεσµό µε το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τον οποίο ασφαλιστικό δεσµό θα πρέπει να διατηρήσουν µέχρι τη συµπλήρωση µίας εκ των δύο ως άνω προϋποθέσεων. Ο εν λόγω ασφαλιστικός δεσµός µπορεί να δηµιουργηθεί µε µία από τις δύο ενέργειες:

Μισθωτή εργασία µε ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο Μισθωτών.

Με την επανασύνδεση της ασφαλισµένης µε τον Κλάδο Μισθωτών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) δίνεται η δυνατότητα και αφού το ΙΚΑ καταστεί ο αρµόδιος για την παροχή της σύνταξης φορέας το αίτηµα για τη σύνταξη να υποβληθεί στο ΙΚΑ και να κριθεί µε τις προϋποθέσεις του εν λόγω φορέα, ώστε να δικαιούται η αιτούσα ασφαλισµένη τη σύνταξη µε τα όρια που αναφέρονται παραπάνω.

Πηγή: ethnos.gr