Αυτός είναι ο νέος πίνακας παθήσεων που χαρακτηρίζονται ως «μη αναστρέψιμες»

Την αντικατάσταση του πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, ενέκρινε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια». Σημειώνεται ότι με την τροποποιούμενη απόφαση αυξάνονται οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται ως μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον από 43 που ήταν έως το 2017 σε περισσότερες από 140, αποδεικνύοντας έμπρακτα την καθημερινή μέριμνα της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρίες. Ο συγκεκριμένος αναθεωρημένος πίνακας θα χρησιμοποιείται εφεξής από ανάπηρους που θέλουν να πιστοποιήσουν στα αρμόδια ΚΕΠΑ ότι η διάρκεια της αναπηρίας τους είναι «επ’ αόριστον».

Προστίθενται πλέον και παθήσεις όπως οι δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας, τα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος και άλλα. Συγκεκριμένα, προστίθενται παθήσεις όπως:

• Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση- ημιπληγία, παραπάρεση- παραπληγία, τετραπάρεση- τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία, κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, μετά από δύο διετείς κρίσεις.

• Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος.

• Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας επιπέδου 3.

• Πάσχοντες από έλλειψη παραγόντων πήξεως και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις που επιμολύνθηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας τους από ηπατίτιδες και λοιπά λοιμώδη νοσήματα.

• Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού (πίεση πνευμονικής αρτηρίας >70mmΗg) διαγνωσμένη με δεξιό μαρασμό και μετά από διερεύνηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων με επηρεασμό λειτουργικής δεξιάς κοιλίας και πνευμόνων, μετά από δύο κρίσεις.

• Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή αιμογγειοβλαστωμάτωση (σύνδρομο von HIPPEL-LINDAU).

Αντιδράσεις από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Σύμφωνα πάντως με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) τα προβλήματα με την πιστοποίηση της αναπηρίας δεν έχουν λυθεί. Αντίθετα, εκτιμάται ότι και στο νέο πίνακα λείπουν παθήσεις και αναπηρίες. Η ΕΣΑμεΑ με επίσημη επιστολή προς το υπουργείο Εργασίας, ήδη από τις 7 Φεβρουαρίου, έχει επισημάνει ποιες παθήσεις πρέπει να προστεθούν στο συγκεκριμένο πίνακα. Ειδικότερα, έχει ζητηθεί να προστεθούν στην κατηγορία των «Ψυχικών Διαταραχών» και οι αναπηρίες που προκύπτουν από γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος (όπως σύνδρομο down – τρισωμία 21, Prader – Willi, σύνδρομο Rett κα).

Επίσης, ζητείται να τροποποιηθεί το σημείο αναφορικά με την επ’ αόριστον κρίση της Νοητικής Υστέρησης και των Διαταραχών αυτιστικού φάσματος, για τις οποίες ορίζεται ότι η κρίση είναι ισόβια μετά την ηλικία των 17 ετών και τουλάχιστον δύο κρίσεις. Ζητείται να καταργηθεί το ηλικιακό όριο και να ορίζεται η επ’ αόριστον αναπηρία από την πρώτη κρίση. Ακόμα έχει ζητηθεί να γίνουν αλλαγές στις αναφορές που υπάρχουν στην HIV λοίμωξη, αλλά και στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το νέο πίνακα των παθήσεων  εδώ