Δ. Αγρινίου: Επισκευάζει και αναβαθμίζει τα σχολικά κτίρια και τα προαύλια για την ασφάλεια των μαθητών

Εκτεταμένες συντηρήσεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου με το έργο «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων» προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

Αυτές είναι οι αλλαγές που θα γίνουν στα σχολεία του Δήμου

Η μελέτη αφορά στην επίστρωση των αθλητικών γηπέδων των σχολείων με ειδικό ελαστοπλαστικό δάπεδο αλλά και συνοδευτικές εργασίες αποκατάστασης αύλειων χώρων.

Προβλέπονται παρεμβάσεις με πλακοστρώσεις για την αποκατάσταση επικινδύνων τμημάτων στις πλακοστρωμένες επιφάνειες αφού προηγηθούν οι κατάλληλες προεργασίες (καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, επιχώσεις, σκυροδετήσεις δαπέδων κλπ).

Σε κάποιες περιπτώσεις θα κατασκευαστούν αγωγοί όμβριων για την απομάκρυνση των νερών ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων.

Η δήλωση του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε ότι με τα έργα αυτά, η Δημοτική Αρχή, δημιουργεί ακόμη ασφαλέστερες συνθήκες λειτουργίας στα σχολεία της πόλης: «Σε συνεργασία με την Σχολικές Επιτροπές και τους Διευθυντές συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στην εκπαίδευση. Μέσα στο καλοκαίρι θα εργαστούμε εντατικά ώστε να συντηρήσουμε και να επισκευάσουμε αθλητικά γήπεδα και να κάνουμε πιο ασφαλείς τους αύλειους χώρους. Διαχρονικός στόχος μας παραμένει η αναβάθμιση και η φροντίδα των σχολικών υποδομών. Είναι προτεραιότητα αλλά και υποχρέωση μας απέναντι στα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα».