Δάσκαλος εξηγεί γιατί είναι εξαιρετικής σημασίας το μάθημα και εκτός σχολικής αίθουσας

Την αξία του μαθήματος και εκτός της σχολικής αίθουσας, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες για την περαιτέρω εξέλιξή τους, επισημαίνει ο δάσκαλος του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας, Φώτης Μυλωνάς.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τα μαθήματα στους τέσσερις τοίχους μιας τάξης. Το υπαίθριο περιβάλλον ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επίλυση προβλημάτων και η διαχείριση κινδύνου, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των παιδιών.

«Οι ευκαιρίες όμως των παιδιών να έχουν πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον μειώνονται όλο και περισσότερο. Ξοδεύουν λιγότερο χρόνο έξω με κυριότερους λόγους την ασφάλεια, την κυκλοφορία, το έγκλημα και τις γονικές ανησυχίες. Τα μοντέρνα περιβάλλοντα έχουν επίσης μειώσει τις ποσότητες ανοιχτών πρασίνων χώρων, ενώ η τεχνολογία έχει αυξήσει τον χρόνο της καθιστικής ζωής των παιδιών. Για αυτούς τους λόγους και περισσότεροι, αρχίζουν να πιστεύουν ότι τα σχολεία έχουν αναμφισβήτητα το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δώσουν στα παιδιά πρόσβαση σε φυσικά περιβάλλοντα», προσθέτει.

«Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δάσκαλοι μεταφέρουν παιδιά σε εξωτερικούς χώρους παρέχοντας μαθήματα βασισμένα στο πρόγραμμα σπουδών σε σχολικούς χώρους ή σε τοπικές περιοχές. Μια ποικιλία μαθημάτων, όπως τα μαθηματικά, η τέχνη και η επιστήμη, όλα λαμβάνονται έξω. Στην αρχή οι δάσκαλοι ανησυχούσαν για την ασφάλεια, αλλά όταν οι μαθητές συνήθισαν στην εξωτερική μάθηση ως μέρος των μαθημάτων τους, άρχισαν να σέβονται τους κανόνες», επισημαίνει ο κ.Μυλωνάς.

«Κάποιοι εκπαιδευτικοί είπαν ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιούσαν την εξωτερική μάθηση πιο συχνά, ήταν λόγω της δυσκολίας να μετρήσουν και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι στενές μετρήσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα στα σχολεία, έρχονται σε σύγκρουση με τα ευρύτερα οφέλη που προσφέρει η εξωτερική μάθηση στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών», τονίζει.

«Είναι δύσκολο να αποδειχτεί η μάθηση με διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας τρέχουσες μεθόδους αξιολόγησης Η χρηματοδότηση τέθηκε επίσης ένα ζήτημα, καθώς τα ρούχα εξωτερικού χώρου, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ο εξοπλισμός χρειάζονται επιπλέον πόρους. Τα ευρήματά των επιστημόνων, αποδεικνύουν ότι μόνο μία ή δύο ώρες της εξωτερικής μάθησης κάθε εβδομάδα προσελκύει παιδιά, βελτιώνει την ευημερία τους και αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών», καταλήγει.

Πηγή: photismylonas.blogspot.com