ΕΟΦ: Ανακαλούνται βαφές μαλλιών – ΜΗΝ τις χρησιμοποιείτε – Κίνδυνος αλλεργίας

Για την ανάκληση από την αγορά ακατάλληλων και επικίνδυνων βαφών μαλλιών ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενημερωθήκαμε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Αυτές είναι οι βαφές μαλλιών που ανακαλούνται

Βαφή μαλλιών

Μάρκα: Bigen Hoyu

Όνομα: Permanent Powder Hair Colour

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 58 Oriental Black

Αριθμός παρτίδας/Barcode: 0622 7 , 4 987205 905599

Χώρα προέλευσης: Ταϋλάνδη

Χημικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση pphenylenediamine ( (μέγιστη μετρούμενη συγκέντρωση 10% κατά βάρος) και ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης. Η μη συζευγμένη p-phenylenediamine είναι ισχυρός παράγοντας ευαισθητοποίησης του δέρματος και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των Καλλυντικών. Άμεση ανάκληση από την αγορά.

Βαφή μαλλιών

Μάρκα: Bigen Hoyu

Όνομα: Permanent Powder Hair Colour

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 48 Dark Chestnut

Αριθμός παρτίδας/Barcode: 098 1 , 4 987205 905483

Χώρα προέλευσης: Ταϋλάνδη

Χημικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση pphenylenediamine and toluene-2,5-diamine sulphate (μέγιστη μετρούμενη συγκέντρωση 4,9 και 4,2% κατά βάρος αντίστοιχα) και ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης. Οι μη συζευγμένες η p-phenylenediamine και toluene-2,5-diamine sulphate είναι ισχυροί παράγοντες ευαισθητοποίησης του δέρματος και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των Καλλυντικών. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (από λιανοπωλητή).

Προϊόν βαφής μαλλιών

Μάρκα: Henné Souad

Όνομα: Light Red

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Product Ref: 2213.300

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch number: K1367 Bar code: 3289070103003

Μικροβιολογικός Κίνδυνος. Το προϊόν είναι επιμολυσμένο με μεσόφιλα αερόβια βακτήρια, μύκητες και μούχλα (μετρηθείσες τιμές: 77,000 cfu/g for για τα μεσόφιλα αερόβια βακτήρια και 9,000 cfu/g μύκητες και μούχλα). Η χρήση του προϊόντος σε τραυματισμένο δέρμα ή η επαφή του με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή ερεθισμό.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των Καλλυντικών.  Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά (από λιανοπωλητή)

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ