ΕΟΠΥΥ: Δεκτές οι γνωματεύσεις από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Εγκύκλιο σχετικά με γνωματεύσεις από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού εξέδωσε η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και κάνει γνωστό ότι θα γίνονται αποδεκτές για συνταγογράφηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Όπως αναφέρει εγκύκλιος τους ΕΟΠΥΥ που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Μπερσίμης Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν και σε συνέχεια της υπ’αρ.442 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, γίνεται γνωστό ότι καθίστανται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και αφορούν σε συνταγογράφηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής, ως εξειδικευμένου φορέα για την αντιμετώπιση περιστατικών τα οποία χρήζουν χορήγησης των ως άνω ειδών για την αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων.