ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στη διαδικασία εξωσωματικής

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έγκριση της εξωσωματικής γονιμοποίησης στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες και οι αιτήσεις στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν τα φάρμακα και οι θεραπείες για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πλέον δεν απαιτείται η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας, ούτε η προσκόμιση των προηγούμενων βιβλιάριων υγείας του ζεύγους, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό ή από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Τι αλλάζει στη διαδικασία έγκρισης της εξωσωματικής

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι, όταν προσέρχονται στην επιτροπή, θα πρέπει να προσκομίζουν τον ΑΜΚΑ τους, καθώς επίσης ταυτότητα ή διαβατήριο με φωτογραφία ή δίπλωμα οδήγησης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ικανότητα μέσω ΑΤΛΑΣ, καθώς και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας από στοιχεία μητρώου μέσω TAXIS NET ή βεβαίωση δήμου.

Στη συνέχεια αρκεί να συμπληρώνεται ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο θα υπογράφεται για το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον της επιτροπής με την επίδειξη ταυτότητας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.