Επιδότηση των αποδοχών για εργαζόμενους γονείς λόγω νόσησης των παιδιών τους με κορωνοϊό

Επιδότηση των αποδοχών για εργαζόμενους γονείς λόγω νόσησης των παιδιών τους με κορωνοϊό

Διάταξη για την επιδότηση των αποδοχών για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19 (Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4722/2020), κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα, η διάταξη ορίζει τα εξής:

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί των αποδοχών που λαμβάνουν οι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας που τους χορηγείται λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν, για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και για την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Η ανωτέρω επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».

Διαβάστε επίσης:

Αυτός ο Δήμος έφτιαξε ανελκυστήρες για την διευκόλυνση μαθητών ΑμεΑ στα σχολεία

Τζωρτζίνα: Η “ύποπτη” ουσία που “δείχνει” τον δράστη – «Η Ρούλα είχε πάθος με τον Μάνο και έτρεχε στις καφετζούδες»

Ξύπνησαν οι αρκούδες στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αρκτούρου στο Νυμφαίο (φωτό)