Έτσι θα λειτουργούν τα Νηπιαγωγεία, οι Παιδικοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί για την προστασία των παιδιών από κορωνοϊό

Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 εξέδωσε τις απαραίτητες οδηγίες λειτουργίας νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Η ασφαλής λειτουργία των νηπιαγωγείων, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που
λειτουργούν ως σύνολο:

• αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα
συμβατά με COVID-19, προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν
σε ευάλωτες ομάδες.

• συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και
νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών)

• συστηματική χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από τους
εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των νηπιαγωγείων, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών

• εξοικείωση των παιδιών άνω των 4 ετών με την ορθή εφαρμογή
προστατευτικής μάσκας και χρήση της από τα παιδιά με έμφαση στην
εκπαιδευτική διαδικασία

• προσπάθεια για τη λειτουργία του σχολείου σε ομάδες παιδιών οι οποίες
συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, όσο είναι εφικτό

• αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο
άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο

• καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες

Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του νηπιαγωγείου, παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και
άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να
προσέρχονται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό.
Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με
ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού
ελέγχου για την ανίχνευση του ιού.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων για τη συμμόρφωση στη
δέσμευση αυτή και τον εκ των προτέρων εναλλακτικό προγραμματισμό.
Επίσης, πρόβλεψη για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του
νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού σε περιπτώσεις
απουσίας του προσωπικού λόγω ασθένειας

• Σύσταση προς τους γονείς για έλεγχο των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση
συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρηση τους
από το σπίτι

• Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο
υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και
άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των προσερχόμενων
παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας προβλήματος συζητά το θέμα με
γονέα/κηδεμόνα

• Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και
πυρετό δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που
επιβεβαιωθεί λοίμωξη τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, θα πρέπει να
ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο του νηπιαγωγείου ή σταθμού και να
ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση του οικογενειακού
περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

• Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή
με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο
νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό για 14 ημέρες μετά την
τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται
στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων

• Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για
συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού
και να παρακολουθεί την πορεία τους.

Δείτε αναλυτικά τις Οδηγίες για λειτουργία νηπιαγωγείων, παιδικών & βρεφονηπιακών