Γεν. Γρ. Βιομηχανίας: Αυτά είναι τα επικίνδυνα καλλυντικά και αντηλιακά που αποσύρονται από την αγορά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή, µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων». Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Αυτά είναι τα επικίνδυνα καλλυντικά:

Προϊόν: Παλέτα µε σκιές

Λευκό κουτί, που περιέχει µια παλέτα µε σκιές µατιών σε εννέα χρώµατα.

Μάρκα: The Bronze Palette

Όνοµα: EYE SHADOW

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει Αρσενικό, Μόλυβδο (µετρηθείσατιµή έως 27 mg/kg), Νικέλιο (µετρηθείσα τιµή έως 41.8 mg/kg) και Χρώµιο VI (µετρηθείσα τιµή έως 43.6 mg/kg).

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.


Προϊόν: Κραγιόν

Λευκό και ροζ, χάρτινο κουτί µε χρωµατιστά χείλη, που περιέχει ένα υγρό κραγιόν και lip liner (διάφορα χρώµατα).

Μάρκα: MATTE LIQUID

Όνοµα: LIPSTICK & LINER

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χηµικός Κίνδυνος.  Το προϊόν περιέχει Αρσενικό (µετρηθείσα τιµή: 1.35 mg/kg), Μόλυβδο (µετρηθείσα τιµή: 9.48 mg/kg), Νικέλιο (µετρηθείσα τιµή: 8.03 mg/kg) και Χρώµιο VI (µετρηθείσα τιµή: 16.3 mg/kg). Το Αρσενικό είναι καρκινογενές και η έκθεση στον Μόλυβδο είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και µπορεί να προκαλέσει µη αντιστρεπτή νευροτοξικότητα. Το
Νικέλιο µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος, ευαισθητοποίηση ή αλλεργικές αντιδράσεις. Το Χρώµιο VI είναι ευαισθητοποιητής και µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.


Προϊόν: Αντηλιακό

Αντηλιακό σε λευκό σωληνάριο 50 ml

Μάρκα: Lovea

Όνοµα: SPF 30 Haute Protection

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 203577/2

Αριθµός παρτίδας/Barcode: LOT 0641C9901, EAN 3506770303022

Χημικός κίνδυνος.  Το αντηλιακό περιέχει methylisothiazolinone (MI) (µετρηθείσα τιµή 0.011% κατά βάρος). ∆ερµατική επαφή µεπροϊόντα, που περιέχουνMI, µπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερµατίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιηµένα άτοµα. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό των Καλλυντικών.