Καποδιστριακό: Στη 206η θέση ανάμεσα στα 900 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου – Οι σχολές της κορυφής

Μία ακόμα σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»: Την 206η θέση κατέλαβε στον κόσμο για το 2020 ανάμεσα στα 900 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα!

Συγκεκριμένα, συγκριτικά με το 2019 το ΕΚΠΑ ανέβηκε έξι (6) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 1η Θέση μεταξύ των έξι (6) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης:

Για την ιστορία, στις πρώτες 10 θέσεις της λίστας φιγουράρουν:

1. Το Πανεπιστήμιο Harvard

2. To Πανεπιστήμιο Stanford

3. Tο Πανεπιστήμιο του Τορόντο

4. Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

5. To Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London)

6. To Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

7. Το MIT (Massachusetts Institute of Technology)

8. To Πανεπιστήμιο του Seattle

9. To Πανεπιστήμιο του Michigan (Ann Arbor)

10. To Πανεπιστήμιο της Pennsylvania

Επιπροσθέτως στην κατάταξη των Πανεπιστημίων σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς το ΕΚΠΑ βρίσκεται μεταξύ των άλλων, στην 123η θέση στον κόσμο στην Ιατρική:

Ενώ βρίσκεται στο top 100 στην Ανοσολογία και στην Φαρμακευτική – Τοξικολογία, στο  top 150 στην Κλινική Ιατρική και τη Φυσική, και στο top 200 στην Επιστήμη του Διαστήματος:

Η επιλογή των 900 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI).

Τι είναι η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική,  διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ.