Ξεχάστε τα διαγωνίσματα – Έρχεται η ανεστραμμένη τάξη για την βαθμολόγηση των μαθητών

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο για την Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών.

Στόχος του Υπουργείου είναι από τη νέα σχολική χρονιά 2021-22, οι μαθητές όλων των βαθμίδων να διδαχθούν νέα αναλυτικά προγράμματα, νέες διδακτικές μεθόδους, να συμμετάσχουν σε καινοτόμες δράσεις και να χρησιμοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα.

Αυτές είναι οι αλλαγές που φέρνει το νέο σύγχρονο σχολείο

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, με διαρκή παροχή ανατροφοδότησης, αξιολόγηση με καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και συνεχείς επιμορφώσεις που οδηγούν στην επαγγελματική πρόοδο, στην ανάδειξη της διοίκησης της εκπαίδευσης σε κεντρικό πυλώνα παιδαγωγικής στήριξης του σχολείου, με επιστημονικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση, στον εκσυγχρονισμό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Από το Σεπτέμβριο σε εφαρμογή το  σύγχρονο σχολείο

Όπως προανήγγειλε η υπουργός θα δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στις σχολικές μονάδες.  Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το βιβλίο που θέλουν να διδάξουν στους μαθητές τους ανά μάθημα καθώς δίνεται και η δυνατότητα πολλαπλών πηγών  στους μαθητές για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Η ανεστραμμένη τάξη, βασικός σύμμαχος στη βαθμολογία του μαθητή

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των σχολικών επιδόσεων και την καταγραφή της πορείας του μαθητή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους αξιολόγησης της βαθμολογίας.  Στην προσπάθεια να μπει τέλος στην αποστήθιση, εμπλουτίζονται οι μέθοδοι αποτίμησης της επίδοσης μαθητών (όχι μόνο διαγωνίσματα αλλά και εργασίες και εφαρμογή της μεθόδου «ανεστραμμένης τάξης»).

Τι είναι η Ανεστραμμένη τάξη

O εκπαιδευτικός Νικόλαος Μακροδήμος εξηγεί τους 5 βασικούς άξονες στους οποίους δομείται η ανεστραμμένη τάξη ως προς την αξιολόγηση των μαθητών

  • Η κεντρική ιδέα της ανεστραμμένης τάξης είναι οι μαθητές να προετοιμάζονται στο σπίτι τους, πριν το μάθημα, παρακολουθώντας διαδραστικά βίντεο σχετικά με τη θεωρία του μαθήματος, ενώ μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος οι μαθητές να λύνουν προβλήματα, να επεξεργάζονται δύσκολες έννοιες, να εκτελούν βιωματικές δραστηριότητες και να μαθαίνουν συνεργατικά. Το μεγάλο κέρδος της ανεστραμμένης τάξης είναι ο χρόνος μέσα στην τάξη (Tucker, 2012)
  • Σύμφωνα με τους πρωτοπόρους της μεθόδου, Bergmann & Sams (2012), η ανεστραμμένη τάξη είναι η μέθοδος κατά την οποία αυτό που παραδοσιακά γινόταν μέσα στην τάξη, τώρα γίνεται στο σπίτι και αυτό που παραδοσιακά γινόταν στο σπίτι, τώρα γίνεται στο σχολείο. Αυτή η μέθοδος όμως, δεν περιλαμβάνει μόνο τη δημιουργία και αποστολή εκπαιδευτικών βίντεο στους μαθητές αλλά εστιάζει στη βιωματική μάθηση που συμβαίνει μέσα στην τάξη.
  • Η ανεστραμμένη τάξη χωρίζεται στο στάδιο έξω από την τάξη και στο στάδιο μέσα στην τάξη. Το εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται και για τα δύο στάδια θα πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένο και κατάλληλα οργανωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος και όλων των μαθητών. Τα δύο στάδια ενώνονται με μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης (LMS) (Basal, 2015).
  • Η ανεστραμμένη τάξη δίνει περισσότερο χρόνο για ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην τάξη και περισσότερες ευκαιρίες για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα στην τάξη (Παπαδάκης, Παπαδημητρίου & Γαριού, 2014).
  • Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα βιντεομαθήματα και η ανεστραμμένη τάξη γενικότερα, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τον δάσκαλο. Αντίθετα, παρέχουν περισσότερο χρόνο προσωπικής επαφής δασκάλου – μαθητής και συνεργατικής διδασκαλίας (Bergmann et al., όπ. αναφ. στο Κανδρούδη και Μπράτιτσης, 2013)