Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος: Νέες θέσεις εργασίας για τους Ξενώνες Ασυνόδευτων Προσφύγων στην Αθήνα

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας:

Ψυχολόγων (Κωδ.Ψ1)
Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδ.ΚΛ2)
Διερμηνέων (Αραβικών, Φαρσί) (Κωδ.ΔΜ3)
Κοινωνικών Φροντιστών-Παιδαγωγών (Κωδ.ΚΦ4)
Υπευθύνων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κωδ.ΔΑ5)

Για τις θέσεις των Κοινωνικών Φροντιστών και Υπευθύνων Δημιουργικής απασχόλησης θα γίνονται δεκτά βιογραφικά πτυχιούχων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και επαγγελμάτων υγείας, με την ανάλογη εξειδίκευση όπου απαιτείται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε εμπειρία και γνώσεις που σχετίζονται με προσφυγικούς πληθυσμούς.

Επιθυμητά προσόντα:

προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης-υποδοχής προσφύγων και μεταναστών
προϋπηρεσία σε φροντίδα ανηλίκων ή και δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού
ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση Αραβικών ή /και Φαρσί

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και ώρα 24:00, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ » και τον Κωδικό θέσης για την οποία γίνεται η αίτηση.