Παιχνίδι στο σπίτι: Χτίζω με ποτήρια!

Με χρόνο και υπομονή μπορώ να φτιάξω ολόκληρη πόλη!

Τι κάνετε τα ποτήρια μιας χρήσης όταν το πάρτι τελειώσει; Συνήθως τα πετάτε ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά, με διαφορετικό τρόπο;

Ας φτιάξουμε πύργους και σπίτια από ποτήρια!

Όπως και με τις κάρτες, έτσι και με τα ποτήρια χρειάζεται να ασκηθεί η ισορροπία εκ μέρους των παιδιών, για να μπορούν να σταθούν και να φτιάξουν ένα μεγάλο πύργο ή και ένα δεύτερο από ποτήρια.

Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να έχουν σταθερό χέρι, να υπολογίζουν σωστά τις αποστάσεις και τα κενά, να μετρούν και να υπολογίζουν για να δώσουν ένα ωραίο σχήμα στον πύργο τους.

Πλύντε τα ποτήρια που χρησιμοποιήσατε και δώστε στα παιδία τα υλικά για να δημιουργήσουν μια μικρή πόλη!

Αλήθεια, πόσα ποτήρια θα χρειαστούν για να χτιστεί ένας πύργος;