Πολύ και πολλή – Το επίθετο που μπερδεύει τους μαθητές

Πολύ συχνά κάνουμε λάθος την ορθογραφία του επιθέτου πολύς. Όταν ακολουθεί αρσενικό ή ουδέτερο ουσιαστικό γράφουμε με ένα «λ» και «υ» (ύψιλον). Όταν ακολουθεί θηλυκό γράφουμε με δύο «λ» και, φυσικά, «η» (ήτα).

Στον πληθυντικό πολλά είναι τα πράγματα, πολλά είναι και τα «λ»!
Π.χ.

Ενικός

Α. Πολύς κόσμος ήρθε σήμερα! Δ. Βάλε μου πολύ καφέ στο φλιτζάνι.
Β. Πολλή ζάχαρη έβαλες στο γλυκό. Ε. Έπεσε πολλή βροχή.
Γ. Σήμερα έχει πολύ κρύο. ΣΤ. Δεν τρώω πολύ αλάτι στο φαγητό.

Πληθυντικός

Α. Στην τάξη έχει πολλούς μαθητές. Δ. Ήρθαν πολλοί άνθρωποι.
Β. Είναι εδώ πολλές γυναίκες. Ε. Τα μαλλιών πολλών γυναικών είναι ξανθά.
Γ. Πολλά ζώα ζουν στην Αφρική. ΣΤ. Η τάξη δεν έχει πολλά παιδιά.

πίνακας ορθογραφίας του επιρρήματος πολύς

Ώρα για εμπέδωση!

Άσκηση

Στις παρακάτω προτάσεις το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ μπορεί να είναι λάθος γραμμένα. Βρες τα λάθη και διόρθωσέ τα.

Πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα μάθει εύκολα και γρήγορα ορθογραφία το παιδί ;

Ας μάθουμε την ορθογραφία με διασκεδαστικές δραστηριότητες!

Μικρά μυστικά για να μάθουν την ορθογραφία οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες