«Πώς μπορώ να σπάσω το σύμφωνο συμβίωσης όταν η συμβιούσα ζει πλέον στο εξωτερικό;»

«Μένω μόνιμα στην Ελλάδα και η συμβιούσα πλέον στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να σπάσω το σύμφωνο συμβίωσης, αφού δεν είμαστε μαζί, αν δεν έρθει στην Ελλάδα;»

Απάντηση του δικηγόρου Ιωάννη Π. Αλαβάνου

Μπορείτε να ζητήσετε τη λήξη του Συμφώνου Συμβίωσης στο Συμβολαιογράφο όπου συνήφθη και να το κοινοποιήσετε στη μέχρι τώρα συμβιούσα με σας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, λύεται το σύμφωνο συμβίωσης.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Π. Αλαβάνος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ Π. ΑΛΑΒΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα
+30210 3816555, +306932618706
fax: +30210 3816555
E-mail: jalavano@otenet.gr
www.alavanos.gr