“Τι γίνεται όταν χωρίζουν οι γονείς, και ο ένας θέλει να κάνει εμβόλιο κορωνοϊού στα παιδιά και ο άλλος διαφωνεί;”

Βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχεται η μέρα που οι φαρμακευτικές εταιρείες θα βγάλουν το εμβόλιο και θα αρχίσει ο εμβολιασμούς του πληθυσμού. Θέλω να ρωτήσω το εξής
Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει και υπάρχουν παιδιά και ο ένας γονέας επιθυμεί να κάνει το εμβόλιο στα παιδιά του και ο άλλος γονέας δεν θέλει, τι γίνεται; Μέχρι να φθάσουμε στο σημείο ο εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός, τα παιδιά δεν θα είναι εμβολιασμένα ή θα πρέπει οι γονείς να λύσουν το θέμα μέσω δικηγόρων και δικαστηρίων;

ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στην περίπτωση αποφάσεων που δεν αφορούν το γενικότερο μέλλον του τέκνου (πράξεις που δεν επαναλαμβάνονται και επηρεάζουν αποφασιστικά το μέλλον του τέκνου, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να αποφασίζουν από κοινού, ανεξάρτητα από το εάν ο γονέας ασκεί μόνος του κατόπιν προφανώς δικαστικής απόφασης την επιμέλεια), ήτοι για αποφάσεις που δεν αφορούν, ενδεικτικά, τη μεταβολή του τόπου διαμονής και την εκπαίδευσή, αποφασίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

Η πράξη του εμβολιασμού κατά του νέου κορωνοϊού covid-19, τυγχάνει ευρείας ερμηνείας (αφού δεν υπάρχει προηγούμενη τέτοια περίπτωση), παρά ταύτα κατά την κρατούσα άποψη δεν επηρεάζει συνολικά και αμετάκλητα το μέλλον του τέκνου, οπότε θεωρητικά αποφασίζει αποκλειστικά ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του.

Σε κάθε περίπτωση αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, τότε αποφασίζει το δικαστήριο.

Νικόλαος Γ. Φωτεινόπουλος

Δικηγόρος  στην εταιρεία G. N. Foteinopoulos & K. Kallias Law Offices | 

210 3636671

Σόλωνος 46, Αθήνα, 10672