“Έχω δύο παιδιά 7 και 9,5 ετών. Τι ισχύει για την επιμέλεια τους;”

"Έχω δύο παιδιά 7 και 9,5 ετών. Τι ισχύει για την επιμέλεια τους;"

“Έχω δυο παιδιά ηλικίας 7 και 9,5 ετών. Τι ισχύει για την επιμέλεια τους; Τα αναλαμβάνει ο μπαμπάς ή η μητέρα;”

ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, την επιμέλεια την ορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, με βάσει πάντα το συμφέρον του παιδιού (πχ. Οι γονείς κατά τη διάρκεια ενεργούς γάμου ζουν στην Αθήνα.

Κατά τη λύση του γάμου ο γονέας Α μετακομίζει στη Θεσσ/νικη, ενώ ο γονέας Β παραμένει στην Αθήνα.

Η επιμέλεια του τέκνου θα δοθεί, κατά πάσα πιθανότητα, στο γονέα Β, ο οποίος διαμένει στην περιοχή που μεγάλωσε, πηγαίνει σχολείο, έχει αναπτύξει κοινωνικούς δεσμούς το τέκνο).

Νικόλαος Γ. Φωτεινόπουλος

Δικηγόρος στην εταιρεία G. N. Foteinopoulos & K. Kallias Law Offices |

210 3636671

Σόλωνος 46, Αθήνα, 10672