Προσοχή! Ανακαλείται κόλλα στιγμής – Μην την χρησιμοποιείτε αν την έχετε αγοράσει

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ αποσύρει από την αγορά και ανακαλεί για λόγους ασφαλείας το προϊόν κόλλα στιγµής µάρκας “Super Glue” µε ελληνική περιγραφή «ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ SUPER GLUE», µε ραβδοκώδικα (barcode): 019024800001 και αριθµό παρτίδας: 20141018.

Το εν λόγω προϊόν κρίθηκε επικίνδυνο λόγω του ότι η περιεκτικότητα του σε χλωροφόρµιο υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1907/2006 REACH. Μεγάλες δόσεις σε χλωροφόρµιο µπορούν να προκαλέσουν ερεθισµό του δέρµατος καθώς και βλάβη στην υγεία σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Η ανάκληση αφορά τη συνολική ποσότητα του προϊόντος.

Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ έχει σταµατήσει την εισαγωγή και διακίνηση του συγκεκριµένου προϊόντος. Η ενηµέρωση όλων των καταστηµάτων λιανικής, τα οποία έχουν προµηθευτεί το εν λόγω προϊόν, έγινε µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και ονοµαστικής επιστολής.

Στο πλαίσιο της ανάκλησης, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και ο εισαγωγέας καλούν τους καταναλωτές, που έχουν στη κατοχή τους κόλλες στιγµής µάρκας “Super Glue”, µε ραβδοκώδικα (barcode) 019024800001 και αριθµό παρτίδας: 20141018, να σταµατήσουν να τις χρησιµοποιούν αµέσως και να τις επιστρέψουν στο κατάστηµα λιανικής από το οποίο τις προµηθεύτηκαν, προκειµένου να λάβουν πίσω το σχετικό αντίτιµο ή να επικοινωνήσουν µε την εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ στη γραµµή εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα 210 3416691-2.