Ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑμεΑ αποκτούν όλα τα σχολεία της Αίγινας!

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες της Αίγινας.

Η Πράξη αφορά τις ενέργειες κατασκευής και τοποθέτησης ραμπών, όπως επίσης και κατάλληλης διαμόρφωσης χώρων υγιεινής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αίγινα.

Η έγκριση της συμμετοχής του δήμου στον “Φιλόδημο ΙΙ”, για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ, σε σχολικές μονάδες της Αίγινας είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2019.