Σχ. χρ. 2020-21: Μόλις ανακοινώθηκε πώς θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά Σχολεία

Με την εγκύκλιο «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020» που απέστειλε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τον προγραμματισμό των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

1. Ωρολόγια προγράμματα 2. Κατανομή τμημάτων 3. Ωράριο εκπαιδευτικών 4. Αναθέσεις μαθημάτων 6. Επιμορφωτικές δράσεις 7. Διδακτικά Βιβλία 8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου 9. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων 10. Σχολικές Βιβλιοθήκες 11. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων: 2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοήμερου 3. Πρωινή Ζώνη 4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης 5. Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία 6. Διατροφική Αγωγή στο ολοήμερο πρόγραμμα 2 7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Γ. Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020

Δ. Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο Εγκύκλιος Προγραμματισμού Δημοτικών 2020-21