Τα Ειδικά Σχολεία είναι ανοχύρωτα εν μέσω πανδημίας – Πού εστιάζονται τα προβλήματα στη διασπορά του ιού

Από τις 9 Νοεμβρίου 2020, και ενώ τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονταν για δεύτερη φορά σε καθεστώς αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, τα Ειδικά Σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Νέα μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης) της ΟΛΜΕ αποκαλύπτει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ειδικά σχολεία εν μέσω πανδημίας καθώς πληθαίνουν οι φωνές όσων εκπαιδευτικών και γονιών κάνουν λόγο για μη ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας και απουσία υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής στα σχολεία ειδικής αγωγής είναι επαρκή για την ασφαλή λειτουργία τους (μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού και μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση κρουσμάτων, κλπ) και αν οι μεταφορές των μαθητών των Ειδικών σχολείων γίνονται με τρόπο που να περιορίζεται στο ελάχιστο η διασπορά του ιού Covid 19.

Στο έλεος του Covid-19 τα ειδικά σχολεία

Το 34% των ερωτηθέντων της μελέτης δήλωσε ότι υπήρξε κρούσμα στο σχολείο του ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες, ενώ το 44,6% υποστήριξε ότι υπήρξε κρούσμα στο προσωπικό του σχολείου.

Δεν γίνονται τεστ σε μαθητές

Σε ερώτηση για το αν έχουν γίνει προληπτικά τεστ Covid-19 σε μαθητές των ειδικών σχολείων, το 34% απάντησε καθόλου, το 23% είπε ελάχιστα, το 17% μέτρια, το 15% αρκετά και το 11% πολύ καλά.


Ακατάλληλα τα μέτρα στη μεταφορά των μαθητών

Ακατάλληλα κρίνονται τα μέτρα για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα ειδικά σχολεία, σύμφωνα με τη μελέτη. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης, σε ερώτηση για το αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για μεταφορά των μαθητών εξυπηρετούν τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, η συντριπτική πλειοψηφία (77,3%) απάντησε «όχι».

Έλλειψη ειδικού χώρου για τα διαλείμματα σε περίπτωση βροχής

Για την ύπαρξη ειδικού χώρου συνάθροισης των παιδιών για τα διαλείμματα που να επιτρέπει την τήρηση των μέτρων σε περίπτωση βροχής, το 52,9% απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοιος χώρος. Το 18,6% είπε ελάχιστα, το 11,8% μέτρα, το 8,5% αρκετά και το 8,2% πολύ καλά.

Ανεπάρκεια χώρων για τους εκπαιδευτικούς

Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στα γραφεία των εκπαιδευτικών προκειμένου να μη συνωστίζονται και να τηρούν τα μέτρα προστασίας λέει το 85%, ενώ μόλις το 15% υποστηρίζει ότι υπάρχει επαρκής χώρος.

Αδυναμία εφαρμογής των μέτρων

Για τη δυνατότητα εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας του ΕΟΔΥ, το 39,9% απάντησε ότι τηρούνται ελάχιστα τα μέτρα, το 30,4% είπε ότι δεν τηρούνται καθόλου, το 17% είπε πως τηρούνται μέτρια, το 6,5% αρκετά και το 6,1% πολύ καλά.

Η έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ εστιάζει στην ανάγκη να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως: συχνά επαναλαμβανόμενα τεστ (79,5%), τακτική χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (65,2%), αύξηση μαθητικών δρομολογίων ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών (55,3%), δημιουργία μικρότερων τάξεων (50,8%), πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (44,7%), απρόσκοπτη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού (21,2%).

Ποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν για να είναι ασφαλή τα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, και κατ’ επέκταση στην κοινότητα, προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα παρακάτω μέτρα, τα οποία συνάδουν με τα ήδη εκπεφρασμένα αιτήματα της ΟΛΜΕ για την Ειδική Αγωγή :

• Δωρεάν τακτικά επαναλαμβανόμενα Covid-τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα παιδιά στα Ειδικά Σχολεία

• Δωρεάν χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά)

• Αύξηση των μέσων μετακίνησης των μαθητών, ώστε να εξασφαλιστεί η φυσική απόσταση μεταξύ τους κατά τη μεταφορά τους από και προς το
σχολείο

• Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας

• Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων
(απρόσκοπτη χορήγηση αδειών σε ευπαθείς ομάδες και αδειών ειδικού σκοπού, πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την αναπλήρωση όλων των κενών που προκύπτουν από τις παραπάνω περιπτώσεις)

• Πρόσληψη επιπλέον Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για την αναπλήρωση των αδειούχων και τη δημιουργία μικρότερων τμημάτων, ώστε να διασφαλίζονται κατάλληλες και ασφαλείς για όλους συνθήκες εργασίας

• Νοσηλευτική-ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη

• Παρότι δεν υπήρχε ως επιλογή στο ερωτηματολόγιο, αρκετοί από τους/τις
ερωτώμενους/ες επεσήμαναν την ανάγκη να δοθεί στο Εκπαιδευτικό, ΕΕΠ και ΒΕΠ προτεραιότητα και στους μαζικούς εμβολιασμούς

Όπως επισημαίνει η ΟΛΜΕ, η οποία διεκδικεί εδώ και έναν χρόνο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, «οι μαθητές που φοιτούν στην Ειδική Αγωγή έχουν ανάγκη το υποστηρικτικό πλαίσιο των ειδικών σχολείων, και κάθε ώρα ή μέρα χαμένη μετρά πολλαπλάσια αρνητικά στα παιδιά με αναπηρία,ταπισωγυρίζεικαιδύσκολαεπανακτούναυτάπουέχουν κατακτήσει». Η ανάγκη λήψης αυτών των μέτρων επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, που εξακολουθούν όλο αυτό το διάστημα να εργάζονται στα Ειδικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ) με την φυσική τους παρουσία, παρά τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά να τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προσφέροντας σημαντικό έργο στους/στις μαθητές/τριές τους και τις οικογένειές τους.