Θέλω τα παιδιά μου στο σχολείο να μάθουν το σεβασμό κι ας κάνουν λάθη στον πολλαπλασιασμό

Θέλω τα παιδιά μου στο σχολείο :

  • να μάθουν τη λέξη “σεβασμο” κι ας κάνουν λάθη στον πολλαπλασιασμό
  • να μάθουν τη λέξη “συνεργασία” κι ας κάνουν λάθη στην ορθογραφία
  • να μάθουν τη λέξη “προσπάθεια” κι ας κάνουν λάθη στα τετράδια
  • να μάθουν τη λέξη “ενθουσιασμό” κι ας μην πάρουν μεγάλο βαθμό
  • να μάθουν να περνούν ευχάριστα κι ας μην είναι άριστα

γιατί θεωρώ ότι στο σχολείο πιο σημαντικό από τους τίτλους και τη βαθμολογία είναι οι αξίες και η ψυχολογία!