Τι αλλάζει στα διαγωνίσματα των μαθητών Γυμνασίου

Με ΦΕΚ που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή προβλέπεται ότι για την αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίων αποφασίζεται ότι για την τρέχουσα σχολική χρονιά, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό είχε εκδοθεί σχετική εγκύκλιος  σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας καλούνταν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των μαθητών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και κάθε πρόσφορο τρόπο διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν εναντιωθεί στα εξ αποστάσεως διαγωνίσματα τονίζοντας ότι κατά το πρώτο τετράμηνο, δεν μπορούν να εφαρμοστούν “απαρέγκλιτα” οι κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση σε όλα  τα εκπαιδευτικά επίπεδα οπότε η βαθμολογία των μαθητών δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική της παρουσίας του μαθητή.

Μπορείτε να δείτε το νέο ΦΕΚ εδώ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ