Τι ισχύει για τις μετακινήσεις των χωρισμένων γονιών σε αυτό το lockdown;

Ακόμα πιο αυστηρά μέτρα ισχύουν από σήμερα στη χώρα, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών και ως εκ τούτου η διασπορά του ιού.

Στο πλαίσιο αυτό, απογορεύονται οι άσκοπες μετακινήσεις και δη η μετακίνηση εκτός νομού, για όλους τους νομούς της χώρας, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση και που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

Για μετακίνηση είτε εντός του ίδιου νομού είτε εκτός αυτού, προκειμένου ο διαζευγμένος γονέας να επισκεφθεί το παιδί του, παραμένει απαραίτητο να στείλει SMS με τον κωδικό 5 στο 13033. 

Κατά την μετακίνησή σας, καλό είναι, εκτός από την ταυτότητά σας, να έχετε μαζί σας και το διαζευκτήριο/δικαστική απόφαση ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης όπου αναγράφεται ποιος ασκεί την επιμέλεια.