Ας παίξουμε: Τι σημαίνει η φράση «Μυρίζω τα νύχια μου», από πού προήλθε;

Είναι μια φράση που την χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι δεν γνωρίζουμε κάτι που δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε. Είναι μια ειρωνική απάντηση στην απαίτηση κάποιου να γνωρίζουμε!

Υπάρχουν δύο εκδοχές για την γέννηση αυτής της φράσης.

Η πρώτη αφορά τα λαγωνικά σκυλιά, τα οποία μυρίζουν και σκύβουν για να ανακαλύψουν ίχνη. Αυτό μοιάζει σαν να μυρίζουν τα νύχια τους.

Μια άλλη εκδοχή λέει ότι οι ιερείς των μαντείων είχαν σαν μέρος μια τελετουργίας να βουτούν τα δάχτυλά τους σε ένα υγρό με έντονη οσμή και αναθυμιάσεις. Στη συνέχεια τα μύριζαν και μπορούσαν να μαντεύουν τα μελλοντικά γεγονότα.