Αυτά είναι τα αντισηπτικά που ανακαλούνται από την αγορά – ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε

Για την ανάκληση από την αγορά ακατάλληλων αντισηπτικών ενημερωθήκαμε σύμφωνα από τις Κοινοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα αντισηπτικά που ανακαλούνται

Κατηγορία: Hand Sanitizer / Hand Desinfectiemiddel / Gel Mains Netoyant

Μάρκα: SYMEX

Χημικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει ανεπαρκή ποσότητα αιθανόλης (μετρούμενη τιμή: ≤ 42 %). Συνεπώς, μπορεί να μην σκοτώσει βακτήρια ή ιούς, τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να φτάσουν στο χρήστη, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Επιπλέον, η παρουσία αιθανόλης δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εικονογράμματα και προειδοποιήσεις κινδύνου. Συνεπώς, οι χρήστες δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με την αναφλεξιμότητα του προϊόντος, η οποία παρουσία πηγής ανάφλεξης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά. / Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για τα βιοκτόνα και τους κανονισμούς ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP).

Ανάκληση του προϊόντος από τελικούς χρήστες

Γραμμωτός κώδικας: 5 412479 025821

Χώρα καταγωγής: Τουρκία

Προειδοποίηση που υποβλήθηκε από: Γαλλία

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ