Δ. Πεντέλης: Έλεγχος Μantoux σε όλα τα νηπιαγωγεία της πόλης

Ο δήμος Πεντέλης στα πλαίσια της διαρκούς πληροφόρησης των δημοτών σας ενημερώνει ότι κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο Γ1α/Γ.Π.οικ.80404/27-10-2016 σχετικά με τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης Mantoux σε παιδιά.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος με Mantoux συστήνεται να γίνεται ως εξής:

α. Στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4-6 ετών και 11 έως 12 ετών αλλά και όποτε κριθεί απαραίτητο σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (παιδιά μεταναστών, αθιγγάνων ή άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης, μητέρων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV και παιδιά στο άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση).

β. Σε όλα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο.

H δερμοαντίδραση Mantoux δύναται να διενεργείται και σε κάθε περίπτωση κατά την κρίση του θεράποντος παιδιάτρου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει σε όλες τις προπαρασκευές ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018 να γίνει το Mantoux στα παιδιά των νηπιαγωγείων.