Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και τηλεκπαίδευση: Τι απαντά ο δικηγόρος – εργατολόγος στους γονείς

Το ζήτημα της καταβολής διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία σε συνάρτηση με την  τηλεκπαίδευση που παρέχει το εκάστοτε σχολείο απασχολεί πολύ τους γονείς.

Όπως επισημαίνουν οι γονείς – αναγνώστες του Infokids.gr σε πολλά ιδιωτικά σχολεία η εξ αποστάσεως διεξάγεται κανονικά, σε άλλα διεξάγεται για λίγες ώρες ενώ υπάρχουν και αυτά που δεν έχουν καθόλου.

Τι απαντά ο δικηγόρος εργατολόγος

Ο δικηγόρος-εργατολόγος κ. Γ. Μελισσάρης εξέδωσε γνωμοδότηση βάσει της σχετικής ΚΥΑ οικ. 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217/8.4.2020) και του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13-4-2020 (ΦΕΚ Α’ 84/13-4-2020).

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης δεν γεννά ευθεία αξίωση αναπροσαρμογής διδάκτρων, διότι συνοπτικά:

Στο Ν. 3279/2004 (νομοθεσία για τα δίδακτρα) δεν προβλέπεται ουδεμία περίπτωση αναπροσαρμογής προς τα κάτω των διδάκτρων (αφού δεν είναι νοητή η μη εφαρμογή του υποχρεωτικού προγράμματος) παρά μόνο προς τα πάνω (π.χ. στην περίπτωση προσθήκης υποχρεωτικού μαθήματος).

Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και οι «εργατοώρες» που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την ουσιαστική εκδίπλωση ενός εξ αποστάσεως μαθήματος είναι πολλαπλάσιες σε σύγκριση με τα συμβατικά μαθήματα σε καθεστώς κανονικότητας, χωρίς μάλιστα να λάβουμε υπόψη και τον πρόσθετο φόρτο λόγω του επείγοντος, έκτακτου κι αιφνιδιαστικού χαρακτήρα που είχε το όλο εγχείρημα.

Η διάταξη της ΚΥΑ που κάνει λόγο για «κατ’αναλογία παρεχομένης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης» με την ενδεχόμενη συμφωνία για αναπροσαρμογή διδάκτρων, δεν αποτελεί έναν πλήρη κανόνα δικαίου («lex perfecta») αλλά είναι σαφέστατα ένας μη αυτοτελής κανόνας δικαίου, δηλ. μία λεγόμενη ατελής νομική διάταξη («lex imperfecta») καθώς δεν περιλαμβάνει ουδεμία κύρωση και η παράβασή της δεν συνεπάγεται ούτε ακυρότητα ούτε άλλου είδους ποινή (ποινική, χρηματική κλπ.).

Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν επαναλήφθηκε στη, μεταγενεστέρως εκδοθείσα, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξειδίκευσε τις συνέπειες των λοιπών περιπτώσεων της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επομένως, τυχόν αναπροσαρμογή διδάκτρων εναπόκειται καθαρά σε διαπραγμάτευση των δύο μερών, δεν έχει όμως υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Μπορείτε να δείτε την σχετική γνωμοδότηση του δικηγόρου εργατολόγου πατώντας εδώ