ΕΟΦ: Ανακαλούνται γνωστά οφθαλμικά διαλύματα

Την ανάκληση των οφθαλμικών διαλυμάτων υαλουρονικού νατρίου SIDA-VISC σε περιεκτικότητες 1% – 1,4%  λόγω εκκρεμότητας μη πιστοποίησης τους από τον κοινοποιημένο οργανισμό ΕΚΑΠΤΥ (στην επισήμανση των προϊόντων υπάρχει CE0653) ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός.

Eπίσης τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου της παρτίδας 17Μ13 (ημ. παραγ.:2017-12, ημ. ληξ.: 2020-11) του SIDA-VISC 1% δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές τουπροϊόντος λόγω μη στειρότητας της εξωτερικής επιφάνειας της προγεμισμένης σύριγγας.

Όσον αφορά το προϊόν SIDA-VISC 1,5%, η ανάκληση αφορά σε παρτίδες κατασκευής μετά τις 3/6/2018, δηλαδή μετά τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας.Η εταιρεία SIDAPHARM GREECE η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση του προϊόντος
στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του, προκειμένου να τα αποσύρουν και να τα επιστρέψουν.