ΕΟΦ: Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες γνωστού αναλγητικού – αντιπυρετικού σιροπιού που χορηγείται σε παιδιά

Την ανάκληση όλων των παρτίδων του γνωστού σιροπιού με αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιπυρετική δράση Ponstan 50 mg/5 ml (Αρ.Άδειας Κυκλοφορίας 60079/22-9-08) που βρίσκονται επί του παρόντος στην αγορά λόγω δυνητικής υπέρβασης των νέων επιτρεπτών ορίων Ημερήσιας Έκθεσης (PDE) σε στοιχειακές προσμίξεις Μολύβδου και Λιθίου κατά ICH Q3D ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Αυτό είναι το αναλγητικό – αντιπυρετικό σιρόπι που ανακαλείται

Το Ponstan (μεφαιναμικό οξύ) είναι, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ), με αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιπυρετική δράση. Το Ponstan χρησιμοποιείται για:

Χρόνιες φλεγμονώδεις αρθροπάθειες (ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα κλπ).

Εκφυλιστικές αρθροπάθειες περιφερικών αρθρώσεων και σπονδυλικής στήλης.
Επώδυνα εξωαρθρικά μυοσκελετικά σύνδρομα (περιαρθρίτιδα,τενοντίτιδα, τραυματικές κακώσεις, κλπ).
Πρωτοπαθή δυσμηνόρροια.
Αντιμετώπιση κρίσεων ημικρανίας.
Πόνο σχετιζόμενο με τραύματα.
Μετεγχειρητικό πόνο.
Πόνο που προκαλείται από παθήσεις των δοντιών.
Μηνορραγία οφειλόμενη σε ορμονική δυσλειτουργία ή παρουσία ενδομητρικής συσκευής (ΙUD), όταν δεν υπάρχει οργανική βλάβη.

Επίσης, το Ponstan μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά πάνω από 6 μηνών ως αντιπυρετικό για διάστημα έως και 7 ημερών. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η εταιρεία Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E., ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την
αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ