Η επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη ενός εκπαιδευτικού που συμφωνεί τα σχολεία να ξεκινούν στις 9 αντί για τις 8:15

Επειδή πολλά ακούγονται γύρω από την πρόταση του Υπουργού Παιδείας για νέα ώρα έναρξης στα σχολεία, θα ήθελα να συνεισφέρω στον δημόσιο διάλογο με τα παρακάτω:

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων αναγνωρίζει τον ανεπαρκή ύπνο των εφήβων ως σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία, την ασφάλεια και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητριών/μαθητών.

Αν και ένα πλήθος παραγόντων, όπως: οι βιολογικές αλλαγές στον ύπνο που σχετίζονται με την εφηβεία, οι επιλογές του τρόπου ζωής και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα των μαθητριών/μαθητών να απολαμβάνουν επαρκή ύπνο, τα ερευνητικά δεδομένα εμπλέκουν έντονα και την ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος (πριν από τις 8:30 π.μ.).

Μεγάλο μέρος ερευνητικών δεδομένων συνηγορεί στο ότι η καθυστέρηση της ώρας έναρξης του σχολικού προγράμματος είναι ένα αποτελεσματικό αντίμετρο για τη χρόνια απώλεια ύπνου και έχει ένα ευρύ φάσμα δυνητικών οφελών για τις/τους μαθήτριες/μαθητές όσον αφορά τη σωματική άσκηση, την ψυχική υγεία, την ασφάλεια και την ακαδημαϊκή επίδοση.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων υποστηρίζει έντονα τις προσπάθειες βελτιστοποίησης του ύπνου των μαθητριών/μαθητών και προτρέπει τους υπεύθυνους να στοχεύουν σε ώρες έναρξης του σχολικού προγράμματος που επιτρέπουν στις/στους μαθήτριες/μαθητές την ευκαιρία να επιτύχουν τα βέλτιστα επίπεδα ύπνου (8.5-9.5 ώρες) και τη βελτίωση των φυσικών (π.χ. μειωμένος κίνδυνος παχυσαρκίας) και διανοητικών (π.χ. χαμηλότεροι ρυθμοί κατάθλιψης) λειτουργιών, την υγεία, την ασφάλεια, την ακαδημαϊκή επίδοση και την ποιότητα ζωής.

Ας μη βιαζόμαστε να κρίνουμε.

Δρ Αργύριος Δ. Ψαλίδας, MEd

Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Έργων